Onkológia Komárno - diagnostika ochorenia
Kontaktujte našu ambulanciu 035/77 32 383

Zariadenie klinickej onkológie v Komárne

Od 3.8.2020 v nových klimatizovaných priestoroch európskeho štandardu

Ambulantné onkologické zariadenie, so sídlom v meste Komárno, zabezpečuje komplexnú diagnostiku a liečbu zhubných i nezhubných onkologických ochorení.

Poskytuje pacientom protinádorovú chemoterapiu, cielenú (targetovú) a biologickú liečbu, imunoterapiu, hormonálnu liečbu, podpornú a analgetickú terapiu onkologických ochorení.

Zmluvnými partnermi sú všetky zdravotné poisťovne Slovenskej republiky: VšZP, Dôvera, Union. V zariadení komunikujeme v slovenskom i maďarskom jazyku.

Vzdelávanie pre odbornú medicínsku verejnosť

Odborným a organizačným garantom je MUDr. Eva Konkolovská. Naše pracovisko klinickej onkológie sa podieľa na organizácii vzdelávania pre odbornú medicínsku verejnosť a úzko spolupracuje s partnermi v okrese Komárno, s krajskými a fakultnými nemocnicami a onkologickými ústavmi.

Máte záujem o vyšetrenie?

Objednajte sa osobne v našej ambulancii alebo telefonicky na uvedenom telefónnom čísle. V prípade potreby je možná dohoda aj na prednostnom termíne.